Egy szimbólum születése? Soós Nóra: Urban Golfer c. képéhez

Egy szubkultúra életében az együttes tevékenység mellett alapvető fontosságú, hogy szimbólumokon keresztül is kifejezésre kerüljenek a közös értékek. Egy alkotás jelképpé válásához nyilvánvalóan hosszabb idő kell, de azt gondolom, hogy az elsők mindig fontosak, mert meghatározzák az irányt, horgonypontként szolgálnak az utánuk következőknek. A szimbólumok sokszor egy csoporton belül képződnek, azonban különösen érdekes, mikor két különböző kulturális közeg találkozik, és ennek eredményeként jön létre egy alkotás, erősítve mindkét teret.

urban_golferKözösségünk egy ilyen találkozás során gazdagodott, ugyanis a közelmúltban készült el Soós Nóra, Urban Golfer 2015 című festménye, az első műtárgy, amely reflektál a magyar urban golf mozgalomra. Nóra nem szerves tagja az itthoni urban golf szcénának, azonban eljutottak hozzá az általunk képviselt értékek, és a kép által bizonyítást nyert, hogy sikerült áttörnünk egy falat és nem csak egy kis közösségen belül van lenyomata annak, amit csinálunk, hanem megérint és inspirál másokat is.

Egy kép mélyebb megértéséhez nem lehet hitelesebb forrást találni, mint magát a művészt. Alább olvashatjátok a keletkezés körülményeit Nóra szemszögéből:

„Soós Nóra festőművész vagyok. Húsz éve foglalkozom festészettel, kizárólag ebből élek. Festészetem fő ismertető jele a transzparencia. Kelet Európában a politikai elit mindig idegenkedett az átláthatóságtól, általában kerülték a teljesebb transzparencia lehetőségét, a hatalom beágyazottságának okán. Számomra a festészet szabadság, a szabadság demokrácia, a transzparencia festészet.”

Az urban golf egy szuper, közösségi és alulról szerveződő kezdeményezés, kicsit emlèkeztet egyik kedvenc rádiómra, a szabad és független Tilos Rádióra is. Közösség építő és nyitott! Ez az izgalmas közösségi kezdemènyezés ihlette az Urban Golfer című képemet! A képen feltűnnek a kis golfos figurán kívül, speciális, a szocializmusban népszerű Keljfel Juliska babák. Számomra ez azért érdekes, mert kapcsolódik az emlékezetkultúra beemeléséhez a festészeti nyelvezetbe, amit én folyamatosan használok. A múlt és jelen emlékképei, egymásra úsztatott layerekben teremtenek feladványokat, vagy mesélnek közös kérdéseinkről, a problémáinkról. Az ezekről való kommunikációs tér és a párbeszéd lehetőségének megteremtése, amely szociológiailag és érzelmileg egyarànt megérintik a társadalmat, vezethet a közös múlt teljesebb megértésének irányába, egyben a jelenünk diffuzításának érzékenyített befogadása irányába. Ha a képeimmel segíteni tudom ezt a folyamatot, számomra egy öröm.

Az Urban Golf, egy jó játék is és a résztvevők ebben boldogságot találnak, ez a játékosság jellemző az én festészetemre is.

Ha képeim nézői, azontúl, hogy elgondolkodtatónak találják őket még szeretnek is együtt lenni a művekkel, akkor érzem igazán, hogy a befektetett munka elérte célját!”

Ezúton szeretném megköszönni Nórának, hogy egy ilyen kivételes alkotással gazdagította közösségünket és remélem, hogy ez a kép idővel a magyar urban golf élet valódi jelképévé tud válni!

Soós Nóra további munkáit megtaláljátok a www.soosnora.hu oldalon és a hivatalos facebook oldalon.