A Páholy

A Magyar Urban Golf Páholy a magyarországi urban golfosok együttműködésének szervezete. A Páholy közgyűléseken találkozik és határoz. A Páholy alapelvei, az első találkozó eredménye alább olvasható:

A magyar urban golf alapelvei

Az együttműködés alapjául a következő alapelveket fogalmaztuk meg:

A Golf Mindenkié!

Bárki játszhatja ezt a sportot, nemtől, kortól, golfos előképzettségtől függetlenül!

Első a biztonság

Mivel közterületen játszunk, fontosnak tartjuk, hogy a játék során figyeljünk másokra, akik nem a játék részei, hanem esetleg a saját céljaikra használják közös tereinket

Tisztelet!

Tartsuk tiszteletben a játékban részt nem vevőket,  közös tereinket, játékostársainkat, hogy bármikor, bárhol és bárkivel játszhassunk!

Az együttműködés formája: Magyar Urban Golf Páholy

Megállapodtunk abban, hogy a magyar urban golf közösséget egy államilag nem elismert, informális szervezet fogja képviselni, melyek a neve Magyar Urban Golf Páholy. A Páholy működésének alapja a bizalom, hogy tagjai kölcsönösen megbíznak egymásban annyira, hogy a közösen meghatározott elveket betartják. A Páholy tagjai az egyes csapatok és így az egyes csapatok tagjai külön-külön. A Páholy nem foglalkozik pénzügyekkel, autonómiát biztosít minden tag- csapatának és közgyűlések során dönt vitás kérdésekben. A közgyűlések bárki számára nyitott, aki szeretné ötleteivel befolyásolni a magyar urban golf életet. A Páholy nem irányít, csupán ajánlásokat fogalmaz meg.

Klubok

A Páholy teljes autonómiát biztosít a résztvevő klubok számára, nem szól bele a belügyeikbe, még ajánlások útján sem. Ha klubok közötti döntés merül fel (pl. átigazolás) akkor azt minden esetben a klubok egymás között döntik el. A sport népszerűsítése a klubok saját ügye, ezzel a Páholy külön nem foglalkozik. A klubok vállalják, hogy a bajnokságot alkotó versenyeket egyenlő arányban megszervezik, azonban az azokon felül szervezett versenyeikre/eseményeikre vonatkozóan a Páholy nem fogalmaz meg semmilyen ajánlást. A Páholy nemtesz semmilyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy a klubok a saját szponzorációjukat milyen formában végzik el, azonban ajánlást tesz arra vonatkozóan, hogy a versenyek támogatását csak barter formájában végezzék!

A Páholy javaslatot tett arra, hogy minden csapat tartsa meg az alakuló ülését, jelölje ki a tagságát és jelezze a részvételi szándékát a bajnokságban egy bizonyos határidőig (január 15).

Bajnokság 2016-tól

Megállapodtunk abban, hogy 2016-tól elindítunk egy közös bajnokságot, melynek megszervezésében a Páholy csapatai egyenlően vesznek részt. A bajnokság egy tavaszi és egy őszi szezonból áll, mindkét szezonban egy versenyt szerveznek a bajnokságban részt venni kívánó csapatok. A bajnokságban nem súlyozzuk a versenyeket, hanem egységes pontozás vonatkozik majd az egyes megmérettetésekre. A bajnokságon bárki indulhat, akár olyan is, aki nem tagja egyetlen csapatnak sem. A bajnokságot a Páholy tagjai szervezik és felügyelik, nem vonunk be külső segítséget, például Flight Marshallnak, vagy egyéb feladatokra. Megállapodtunk abban, hogy az egyes versenyeken a szervezők játéka további megbeszélés tárgya. Későbbi döntés része továbbá az is, hogy legyen egységes szabályozás a pályákat illetően. A bajnokság során ha egy játékos (pl. átigazolás miatt) több klubban is szerepel, a végén a matek dönti el, hogy kinek hogyan számítanak a pontjai. Ajánlásként fogalmaztuk meg, hogy minden versenyen legyen  ún. ‘elsőáldozó’ kategória, akik azokat a játékosokat tömörítik, akik az első három versenyük egyikén vesznek részt. A bajnokság aktuális állása, az egyes versenyek pontszámai, mindig és mindenki számára elérhetőek majd egy meghatározott online felületen. A Páholy javaslatot tett arra, hogy bevezessük az Év versenye díjat, melyet a résztvevők által legjobbra értékelt verseny kapna. A Páholy javaslatot tett arra, hogy miután minden csapat összeállt, üljünk le valamilyen formában, hogy a bajnokság technikai részleteit (ki, mikor, mit szeretne szervezni, ki vezeti a pontokat stb.) lefektessük.

A bajnokságot alkotó versenyek lebonyolításáról

A bajnokságot alkotó versenyekkel kapcsolatban a következő ajánlásokat fogalmaztuk meg:

  • minden verseny különálló rendezvénynek számít, azok tartalma, alakítása csak a szervezők dolga
  • A versenyek mindenki számára nyitottak
  • A versenyeket minden esetben érdemes legalább két héttel az esemény előtt meghirdetni
  • A versenyre készüljön roadmap, amely tartalmazza a lyukakat. A roadmap tartalmára vonatkozóan nem fogalmazunk meg ajánlásokat, viszont a verseny előtt legalább 3 nappal jelenjen meg egy nyilvános fórumon, ahol mindenki számára elérhető
  • a versenyek előtt a szervezők tartsanak egy pályabejárást, ahol bármelyik játékos részt vehet, hogy megismerje a pályát
  • A flightok elosztása minden esetben a szervezőkön múlik, erre vonatkozóan nem fogalmazunk meg ajánlásokat
  • Amennyiben egy versenyen van nevezési díj, ajánljuk, hogy a szervezők megjelentessenek egy transzparencia jelentést, amely tartalmazza, hogy a befolyt összeg milyen kiadásokra ment el.
  • Az aktuális versenyekre vonatkozó szabályokat a szervezők határozzák meg, a Páholy nem fogalmaz meg ajánlást a használandó szabályokat illetően.
  • A Páholy javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a versenyeken felmerülő szponzorációt barter formájában végezzék a szervezők

Azok a versenyek, melyek nem részei a bajnokságnak, teljes szabadságot élveznek, a lebonyolítást illetően, azokra a Páholy nem fogalmaz meg ajánlásokat.

Nemzetközi részvételünk

A magyar urban golf közösség része a nemzetközi szcénának, így lehetőségünk van résztvenni az évente megrendezésre kerülő European Urban Golf Cup-on. Ezen a versenyen a tavalyi évben Hungarian Urban Golf Team néven indultunk el, a Páholy nem foglamazott meg ajánlást a névvel kapcsolatban még. Mivel az eseményre csak 12 fő részvételét tudják biztosítani a szervezők, ezért megállapodtunk abban, hogy szükség van egy kvalifikációs folyamatra, hogy kik és milyen feltételekkel képviselhetik Magyarországot az EUGC-n. A 2017-es versenyre a fent már részletezett bajnokság során lehet bekerülni és a szervezésért külön pontokat lehet kapni. Ennek pontos részleteit egy önálló megbeszélés képezi, amikor aktuális lesz (kb. 2016 december). A soron következő amsterdami versenyre viszont a tavasszal induló bajnokságban kiírt versenyeken lehet részvételt nyerni, a tavaszi forduló lebonyolítása után. A kvalifikáció pontos technikai részleteit a bajnokság technikai megbeszélése során ejtjük meg. Megállapodtunk abban, hogy a kvalifikációt nyert csapat tagjai részt vesznek egy közös felkészülésben, amit golfoktató és esetleg más szakember bevonásával végzünk.

Megállapodtunk abban, hogy a válogatott mellett létrehozunk egy ún. utazó csapatot, aminek bárki a tagja lehet, amennyiben részt vesz valamilyen külföldi szervezésű urban golf eseményen vagy versenyen. A csapatban való részvétel teljes mértékben szimbolikus, nem számít be sehová az ilyen színekben elért eredmény, névleges az ebben való részvétel. Az utazó csapat nevére, megjelenésére, kabalaállatára, logójára és artefaktumaira pályázatot írunk ki és az online eszközök segítségével megszavazzuk, hogy melyik képviseli legjobban a Magyar Urban Golf Páholyt.

Urban Golf a Páholyon kívül

Megállapodtunk abban, hogy a Páholy nem tesz javaslatot arra vonatkozóan, hogy ki milyen formában használja az urban golfot mint eszközt esetleg pénz szerzésre vagy egyéb civil tevékenységre, azonban ajánlást fogalmazunk meg azzal kapcsolatban, hogy amennyiben valaki ilyen tevékenységet végez, valamilyen nem anyagi jutattás formájában támogassa a Páholyt, és ezzel a magyar urban golf közösséget.

A fenti ajánlások és ötletek születése 2015 November 12.-én a Jelenben, majd később a Müsziben zajlott, így az első magyarországi urban golf közgyűlésen kerültek elhatározásra, a jelenlévők egyszerű szavazásának útján.